Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz személyesen, levélben, faxon, telefonon és e-mailen lehet fordulni.

Ügyfélszolgálatunk a kért iratokról hitelesített fénymásolatot ad ki.
 

Elérhetőségeink:

Tel.:(a titkárságon keresztül)+36 92 510 030, +36 92 598 956, +36 92 598 957
Fax:+36 92 510 029
E-mail:zml@mnl.gov.hu
Levélcím:8901 Zalaegerszeg, Pf. 110.

Ügyfélszolgálatunk félfogadási ideje:

Hétfő:szünnap
Kedd:08.00-15.30
Szerda:08.00-15.30
Csütörtök:08.00-15.30
Péntek:08.00-13.00

Az ügyfélszolgálaton leggyakrabban előforduló ügytípusok és az azokhoz szükséges adatok:

ÜgytípusSzükséges adatok
Tanuló időNév, születési adatok, akkori lakcím. Hol (helység), mikor és milyen típusú (elnevezésű) intézményben tanult.
Munkaviszony igazolásNév (előző nevek, leánykori név), cím. A munkaviszony évköre, a munkakör megnevezése. Munkahely neve és címe.
Építési engedélyek, tervrajzok, lakhatási engedélyekAz építtető neve, lakcíme, az építés helye, éve és a keresett épület egykori címe (utca, házszám).
Anyakönyvi ügyekNév, születési hely és idő, keresett hozzátartozók hasonló adatai.
Földnyilvántartással, ingatlanokkal, társasházi bejegyzésekkel kapcsolatos ügyekAz ingatlan adatai (egykori címe, régi helyrajzi szám, ügyiratszám). A keresett ingatlan tulajdonosainak neve, lakcíme.
Közjegyzői, hagyatéki iratokAz ügyben szereplő személyek (örökhagyó és örökösök) adatai, az elhalálozás éve és helye. A hagyatéktárgyalás helye, éve, a közjegyző(k) neve(i).
Bírósági iratok (büntető, polgári peres és peren kívüli)A perben résztvevők személyes adatai, a tárgyalás időpontja, helye, a per típusa. Megbízás esetén meghatalmazás.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. VII. melléklete értelmében, kivéve az alanyi illetve tárgyi jogon mentességet élvezőket:

  • A levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket, azaz 3000 Ft illetéket kell fizetni.
  • A levéltár által készített hitelesített másolatért, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért oldalanként 200, de legalább 2000 forint hitelesítési illetéket kell fizetni.

 

A mentességekről az idézett törvény 5. § (alanyi illetékmentesség) és 33. §-a (tárgyi illetékmentesség) rendelkezik. Az illetékfizetés részletszabályairól a 3/2017. sz. Főigazgatói utasítás rendelkezik. Az illeték lerovásának módjával és más esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a honlapunk általános információk rovatában megadott elérhetőségeken, Bedőné Takács Veronika csoportvezető ad tájékoztatást.