Iratképzőknek

A közlevéltára 27/2015. (V.27.) EMMI rendelet értelmében az illetékességébe tartozó szervekről meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, egyetértési jogát gyakorolja a szerv iratkezelési szabályzatával kapcsolatban, ellenőrzi az iratok védelmét és az iratkezelés rendjét éves ellenőrzési terv alapján, valamint ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó iratokat keletkeztető szerv iratainak selejtezését.

Levéltári iratátadás

A Megyei Levéltár illetékességébe tartozó iratképzők iratátadási szándékukat postai úton, e-mailben vagy a Hivatali kapun keresztül jelezhetik.

Iratselejtezési bejelentése

A jóváhagyott iratkezelési szabályzat alapján a selejtezésről a munka megkezdése előtt 30 nappal postai úton, e-mailben vagy a Hivatali kapun megküldve értesíteni kell a levéltárat. Az alábbi adatok megadását kérjük:

  • selejtezést tervező iratképző neve, címe 
  • a selejtezés kezdő és befejező időpontja
  • a selejtezésre kijelölt iratok évköre
  • a selejtezés alapjául szolgáló jogszabályok
  • a selejtezésért felelős neve, beosztása, elérhetősége

 

Iratképzők ellenőrzése

2019. évi ellenőrzési terv.