Úrbéri iratok

Úrbéri iratok (IV. 1-h)
 
Mária Terézia által elrendelt úrbérrendezés során Pest Megye minden településéről készült név szerinti jegyzék, amely a lakók nevét, telki állomány nagyságát (egész-, fél-, negyed- vagy nyolcadtelkes), a belső telek és szántó nagyságát pozsonyi mérőben, valamint rét nagyságát kaszásban tartalmazza.
Az úrbéri táblákat feldolgozta és teljes terjedelmében kiadta Novák László a "Mária Terézia úrbéri összeírása Pest-Pilis-Solt vármegyében" című munkájában (megjelent: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Arany János Múzeum, Nagykőrös, 2005).