Képviselőválasztási névjegyzékek

Képviselőválasztási névjegyzékek (IV. 406-c)
 
A családfakutatás során szerzett ismereteket értékes adatokkal egészíti ki a képviselőválasztási névjegyzékek sorozata. Ebben a településeken választójoggal rendelkező lakók nevét és foglalkozási csoportját tüntették fel (földműves, bérlő, kereskedő...).
Az iratanyag kutatását részletes raktárjegyzék segíti.