Felekezeti anyakönyvek másodpéldányai

Felekezeti anyakönyvek másodpéldányai (IV. 482.)
 
Az 1827. évi XXIII. tc. rendelte el, hogy a lelkipásztorok felekezettől függetlenül szerkesszék két példányban a keresztelési, házassági és halálozási anyakönyveket, és ezek egyik példányát az illetékes megyei levéltárban helyezzék el arra az esetre, ha az egyházközségben őrzött példány megsemmisülne vagy megsérülne.
 
A törvény előírásai ellenére a lelkipásztorok hiányosan látták el anyakönyvvezetési feladataikat, ezért levéltárunk őrizetébe rendkívül hiányos sorozatok kerültek. Ezért minden kutatónak javasoljuk, hogy a felekezeti anyakönyveket az MNL Országos Levéltára Budapest, 1037 Lángliliom u. 4. szám alatti épületében őrzött mikrofilmmásolatban, vagy az arról készült digitális másolatban, kutatótermi számítógépeinken kutassa.
 
Az iratanyag raktárjegyzéke elérhető ITT.