Állami anyakönyvek másodpéldányai

Állami anyakönyvek másodpéldányai (XXXIII. 1.)
 
A családfakutatás legkézenfekvőbb forrásai az anyakönyvek, amelyek lehetőséget biztosítanak a generációk egymás utáni sorának rekonstruálásához. Az anyakönyvi kutatások alapelve, hogy minél nagyobb település iratanyagával dolgozik a kutató, annál pontosabb adatokra van szüksége a keresett információ megszerzéséhez.
 
Magyarországon 1895. október 1-jén vezették be az állami anyakönyvezést. Az elöljáróságokon (1895-1950), majd a tanács végrehajtó bizottságok hivatalában (1950-1990) születési, házassági és halálozási anyakönyveket vezettek. Az állami anyakönyvek másodpéldányaiban történő kutatáshoz a bejegyzés alapjául szolgáló cselekmény jellegét (születés, házasság, halál), a résztvevő(k) és település nevét, valamint legalább hozzávetőleges idejét szükséges tudni.
 
A Pest Megyei Levéltár csak a mai Pest megye területének állami anyakönyvi másodpéldányait őrzi. Az 1950-ben Bács-Kiskun megyéhez és Budapesthez csatolt települések anyakönyvi másodpéldányai a Bács-Kiskun Megyei levéltár és Budapest Főváros Levéltára őrizetében találhatók.
 
Az állami anyakönyvek másodpéldányai a budapesti kutatóteremben kutatótermi szabályzatunk szerint kutathatók.
 
Az őrzött anyakönyvi másodpéldányok részletes jegyzéke (az anyakönyvi kerületek változásának feltüntetésével) az alábbi linkeken érhető el: