Adószedői összeírások

Adószedői összeírások (IV. 23-a)
 
E levéltári állag a megyei adókivetés szempontjából végzett összeírásokat tartalmazza. Személyneveket tartalmazó településenkénti összeírások a 17. század utolsó éveitől állnak a kutatók rendelkezésére.
Az 1770 utáni adószedői összeírásokat még a 19. században kiselejtezték, mivel jogbiztosító erejük nem volt, így azok sajnos elvesztek.
Az iratanyag kutatását részletes raktárjegyzék, valamint folyamatosan bővülő név- és/vagy település szerinti jegyzék segíti.