Ügyfélszolgálat

Levéltárunk a Nógrád megyei hivatalok, intézmények és szervek maradandó értékű iratainak gyűjtőhelye. Őrzi a megyében működő iskolák, bíróságok, földhivatalok, egyes munkahelyek dokumentációit is. Ilyen módon, mint a jogbiztonság egyik letéteményeséhez, fordulhat hozzánk. 

Az ügyintézéshez szükséges adatszolgáltatási forma-nyomtatványunkat lehetősége van letölteni, majd aláírva eljuttathatja hozzánk postai úton, levélben, faxon  és természetesen személyesen  is. Telefonon és e-mailben (aláírása nélkül), az Ön érdekeinek védelmében, személyes adatokat nem szolgáltathatunk, csupán az ügyintézés módjáról kaphat ilyen módon felvilágosítást. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy csak saját ügyeikben kezdeményezhetnek levéltári kutatást, ha más személy ügyeit intézik, ahhoz írásos meghatalmazás és személyi okmányok bemutatása szükséges.

Kérésének a jogszabályban  meghatározott módon és határidőn belül eleget teszünk, hiányzó iratainak levéltári példányait megkeressük, és a hatályos illetéki díjszabásnak  megfelelően másolatot készítünk Önnek. A törvény által előírt illeték fizetési kötelezettséget, illetékbélyeg formájában kell leróni, melynek összegéről díjszabásaink menüpontban tájékozódhat. A levéltár illetékbélyeget nem árusít. 

Levéltárunkban technikai okokból A/3-as formátumnál nagyobb dokumentumokról csak darabokban tudunk másolatot készíteni.

Leggyakrabban előforduló ügyek:

1. Munkaviszony igazolás

A levéltár őrzésében lévő iratok között Nógrád megyében működött gazdasági szervezetek (vállalatok, szövetkezetek, kft-k) munkaügyi iratai is találhatók. Ha a nyugdíjazási kérelem benyújtásakor korábbi munkaviszonyáról igazolást kérnek, és az adott gazdasági szervezet jogutód nélkül már megszűnt, valószínűleg tudunk Önnek segíteni. Ha Ön külföldön is dolgozott államközi munkaerő-csere keretében, ezt a nyugdíjazási kérelem beadásakor jelezni kell, s a hivatal kéri meg levéltárunktól az igazolást.

Az igazolás kiadásához szükséges:

- a volt munkahely neve

- a munkaviszony kezdete (és vége)

- az Ön személyes adatai (név, születési hely, anyja neve)

2. Építési engedélyek, tervrajzok, ingatlanügyek

Közületek, magánszemélyek is gyakorta érdeklődnek építési engedélyek (tervrajzok, használatbavételi engedélyek) iránt. Az építési tervrajzok többnyire az 1950-es évektől állnak rendelkezésünkre, korábbi időszakból elvétve fordulnak elő.

A sikeres adatszolgáltatás érdekében a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmét:
- ha az igénylő nem az első tulajdonos, akkor fontos ismernie az építtető nevét (első tulajdonost), mert az eredeti dokumentumokat csak így találhatjuk meg
- lényeges, hogy ismerje az utca régi nevét, amelyen az ingatlan áll, mert az iktatókönyvekben sokszor utcánként szerepelnek az építésügyek
- az eredményes keresés érdekében fontos adat az ingatlan építési éve
- a társasházi dokumentumok esetében előfordul, hogy a terveken nincs feltüntetve az utcanév vagy házszám, hanem csak egy betűjel. Ilyen esetben a helyismeret, illetve a régebbi lakóktól kapott információk segíthetik az azonosítást. 

3. Földnyilvántartási, telekkönyvi, földhivatali ügyek

Levéltárunk az 1980 előtti földhivatali iratanyagot őrzi, melynek segédletei igen hiányosak, így az ingatlan telekkönyvezésével kapcsolatban a területileg illetékes földhivatalt is célszerű felkeresni, mert a tulajdoni lapon lévő bejegyzési számokból lehet következtetni az építés idejére. A jelenlegi helyrajzi számokkal levéltárunkban nem azonosíthatók az ingatlanok, mert minden korábbi azonosítási térképet a Nógrád Megyei Földhivatal őriz.

Nem kerültek be intézményünkbe az ún. telekkönyvi alapiratok ( adás-vételi szerződés, hagyatéki határozat, jelzálog bejegyzés stb.), így ezekből nem áll módunkban adatot szolgáltatni.