Ügyfélszolgálat

Levéltárunk az őrizetében lévő iratokról kérésre kivonatos, egyszerű, vagy hiteles másolatokat ad ki.

Személyes megkeresés esetén a kérelemről jegyzőkönyvet veszünk fel.

A kérelmet postai úton levélben, faxon, e-mailben is elfogadjuk, melyhez kérjük igénybe venni a csatolt formanyomtatványok valamelyikét, de a beküldött nyomtatványokat csak aláírva tudjuk elfogadni. Telefonon az ügyfél részéről csak tájékoztatás kérhető.

A Levéltár ügyfélszolgálati tevékenysége során követett adatkezelési gyakorlatára, a kezelésébe került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseire és az érintettek jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót ld. a csatolt állományban és az alábbi linken:  http://mnl.gov.hu/ugyfelszolgalat_adatkezelesi_tajekoztato

Az ügyintézés határideje 30 munkanap.

A levéltár által készített hitelesített másolatért oldalanként 200, - de legalább 2.000,- Ft illetéket kell fizetni. Az illetékfizetési kötelezettség akkor áll fenn, ha a levéltár a másolatot kiadja.

A levéltárban őrzött irat alapján kiállított tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az eljárás kezdeményezésekor 3000 Ft általános tételű eljárási illetéket kell fizetni.

Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni. A levéltár illetékbélyeget nem árusít. Az adatszolgáltatás során felmerülő fénymásolási költségek az ügyfelet terhelik, melyet szintén illetékbélyeg formájában kell leróni.

Az illeték fizetésének rendjét, az illeték mértékét valamint az illetékmentesség körét a Magyar Nemzeti Levéltár erre vonatkozó főigazgatói utasítása szabályozza az illetéktörvény alapján. (a dokumentumot ld. a csatolt állományban).

Leggyakoribb illetékmentes ügyek:

·         nyugdíjazáshoz munkaviszony igazolása;

·         nyugdíjazáshoz tanulóidő igazolása;

·         hadigondozási ügyek;

·         kutatói és ügyfélszolgálati tájékoztatás;

 

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:   hml@mnl.gov.hu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 36 320 144

Intézményünk ügyfélfogadási ideje:

      hétfő-csütörtök:                                   8 órától 16 óráig

      péntek:                                                 8 órától 12 óráig