Levéltári Órák

A levéltár munkatársai előzetes egyeztetés után iskolai vagy felnőtt csoportoknak levéltári órákat tartanak. Ezek során a látogatók nemcsak a Soproni Levéltárat ismerhetik meg, hanem a levéltár iratain keresztül nyerhetnek betekintést Sopron szabad királyi város és Sopron vármegye történetébe.


AJÁNLÓ

A SOPRONI LEVÉLTÁR LEVÉLTÁR-PEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSAIHOZ

2017/2018

 

Soproni Levéltár könyvtárterme, Fő tér 5., 1. emelet

 

 

Mátyás király és a macskakői rablólovagok (45 perc)

9-10 éves korosztálynak (általános iskola 3. és 4. osztály)

11-12 éves korosztálynak (általános iskola 6. osztály)

10-18 éves korosztálynak (általános iskola felső tagozat és középiskola)

Az alsós gyerekek a „Mátyás király és a rablólovagok” mesébe ágyazva a macskakői rablólovagvár és Mátyás király igaz történetét hallgatják meg, közben beszélünk a Mátyás-féle aranybulláról és a vörös viasszal való pecsételés jogáról, amit szintén Mátyás adományozott a városnak. Bemutatásra kerül valódi, restaurált oklevél és viaszpecsétek. A nagyobbakkal a Kottaner Jánosné-féle koronarablástól indítjuk a beszélgetést, az egész történetet korabeli oklevelekkel illusztrálva, egyfajta betekintést nyújtva a történészi munkába: hogyan lesz a „nemszeretem” forráselemzésből történelem…

+ a műemlék termek és a kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

 

Az igazi boszorkányok (45 perc)

10-18 éves korosztálynak (általános iskola felső tagozat és középiskola)

A középkori Sopron az alapvető téma, kapcsolódva a 2013 tavaszán nyílt boszorkányper-történeti időszaki kiállításhoz végigkövetjük a középkori boszorkányperek lefolyását. Megismerkedünk a korabeli perek vádpontjaival, szereplőivel, a régies kifejezésekkel – a különféle korosztályokhoz igazítva a foglalkozás ismeretanyagát, a bűnbakképzés-kirekesztés-tolerancia kérdésköréhez kapcsolódva beszélgetünk a boszorkányságról. Történelem, társadalomismeret és osztályfőnöki óraként ajánljuk.

+ a műemlék termek és az időszaki tematikus boszorkányper kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

 

Régi betűk bűvkörében (45 perc)

11-12 éves korosztály (általános iskola 6. osztály) és 14-18 éves korosztály (középiskola)

Az óra elsősorban a két középkori magyar nyelvemlékünkre, a Virágénekre és a latin-magyar szójegyzékre épít. A gyerekek kézbe kapják a műtárgyak másolatait, megpróbáljuk kiolvasni a szavakat, beszélünk a történeti háttérről, illetve a középkori iskoláról. A nagyobbak több elméleti ismeretet kapnak, mindkét korosztállyal rövid írásgyakorlattal is próbálkozunk – néhány gót betű felismerésével, illetve átírásával.

+ a műemlék termek és a kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

 

A titok (45 perc)

14-18 éves korosztálynak (középiskola)

Ez az óra kicsit elmélyültebben mutatja meg a levéltár és a közigazgatás szoros összefonódását, konkrét, gyakorlati példákkal illusztrálva a levéltár „élő”, jogbiztosító érvényű iratokat őrző és kezelő funkcióját. Szót ejtünk az anyakönyvekről, az iskolai iratokról, épületek tervrajzairól, a bírósági-ügyészségi valamint a földhivatali iratokról, a nyugdíjhoz szükséges szolgálati éveket érintő igazolásokról. Beszélünk az adatvédelemről, a titkosítás szabályairól, az interneten megosztott személyes adatok veszélyeiről. Osztályfőnöki óraként ajánljuk.

+ a műemlék termek és a kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

Reformkori zsákbamacska (45 perc)

10-18 éves korosztálynak (általános iskola felső tagozat, középiskola)

Flandorffer Ignác Széchenyi István kortársa, és a maga korában a város leggazdagabb embere volt, aki mesés vagyona egy részét jótékony célokra, szülővárosa fejlesztésére fordította. Neki köszönhetjük a Soproni Takarékpénztár felállítását, a városi közvilágítás és a gázművek kiépítését. Az órán egy kereskedőládából húzunk zsákbamacskát: mindegyik tárgy szimbolizál valamilyen tevékenységet, mindegyikhez kapcsolódik egy-egy történet, melyek bepillantást engednek Sopron 19. századi történelmébe. A foglalkozás keretében röviden kitérünk a családfakészítés rejtelmeire is.

+ a műemlék termek és a kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

 

 

Sopron, a koronázóváros (45 perc)

10-18 éves korosztálynak (általános iskola felső tagozat, középiskola)

Az MTA Lendület Program „Szent Korona” Kutatócsoportja legújabb eredményeit is figyelembe véve a soproni koronázásokról és tágabb értelemben a középkori város/szabad királyi város jellemzőiről beszélgetünk.

+ a műemlék termek és a kiállítás megtekintése (cca. 30 perc)

 

Utazó levéltár:

Az írás története (45 perc)

10-18 éves korosztálynak (általános iskola felső tagozat, középiskola)

Az iskolában, tanóra keretében mutatjuk be egy ppt segítségével az írás fejlődését, fakszimile oklevéllel, papirusszal, pergamengyűjteménnyel, lúdtollal illusztrálva az elmondottakat. A tárgyak nagy részét a gyerekek kézbe kapják, megérinthetik.

 

Séta az iskolám körül (45 perc)

10-18 éves korosztálynak (általános iskola felső tagozat, középiskola)

Iskolai tanóra keretében az adott tanintézet közvetlen környékét járjuk körbe, rácsodálkozunk az épületek, terek rejtett történelmére, akár a történelmi belvárosban, akár a panelházak között.

 

 

 

 

 

Kapcsolattartó: Dr. Németh Ildikó PhD főlevéltáros

www.mnl.gov.hu/gymsmsl

nemeth.ildiko@nmnl.gov.hu

06/99/312-198