Kutatószolgálat

F o n t o s   i n f o r m á c i ó k    k u t a t ó k n a k
 
 

A Csongrád Megyei Levéltár kutatótermeiben minden érvényes látogatójeggyel rendelkező személy térítésmentesen kutathat a hatályos törvények és a kutatótermi szabályzat előírásainak megfelelően. 

Új kutatóinknak először regisztráltatniuk kell magukat kutatószolgálatunkon - ekkor kapják meg a látogatójegyüket. A regisztrációhoz szükség van a kutató személyi azonosító okmányaira (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya).

A tudományos célú kutatást igazolni kell. A tudományos célú kutatás akkor kezdhető meg, ha a kutató bemutatja valamely tudományos intézettől, főiskolától stb. kapott támogató állásfoglalást (formanyomtatvány letöltése az oldal alján).

A levéltár dolgozóinak feladata a kutató tájékozatása a rendelkezésre álló segédletek alapján. Javasoljuk, hogy a kutatás megkezdése előtt forduljanak felvilágosításáért kutatószolgálatunkhoz. Munkatársaink készségesen adnak felvilágosítást az iratanyag kutatásának lehetőségeiről, segédlettel való ellátottságáról és az iratanyag őrzési helyéről. 

Személyes adatok kutatásakor tekintettel kell lenni a vonatkozó törvényi előírásokra.

Hasznos linkek: