Pályázatok

AZ MNL BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA NYERTES PÁLYÁZATAI


NKA pályázati azonosítószám: 3508/01181

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma: Az MNL BaML XVI. Pécs- Baranya és Eszék az első világháborúban című levéltár napi konferenciájának megrendezésére
Igényelt támogatási összeg: 1 403 000 Ft
Megítélt támogatási összeg: 600 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 3508 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2014-10-28 - 2014-10-29
A pályázat státusza: TÁMOGATOTT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2014-12-19
Szakmai beszámoló benyújtva: 2014-12-19

Szakmai beszámoló

Az MNL BaML „Pécs-Baranya és Eszék az első világháborúban” című levéltári napi konferenciájáról

 

Az MNL BaML levéltár napi konferenciáját 2014. október 28-án tartotta Pécsett a Művészetek és Irodalom Háza Fülep Lajos termében, „Pécs-Baranya és Eszék az első világháborúban” címmel.

A megyei levéltár-igazgató köszöntőjét követően – a mellékelt meghívó programjának megfelelően – 5-5 előadás hangzott el délelőtt, illetve délután.

A bevezető előadást Dr. Balla Tibor, a Hadtörténeti Intézet osztályvezetője tartotta „Az osztrák-magyar haderő az első világháború előestéjén” címmel.

Ezt követően levéltárunk, valamint a Pécsi Tudományegyetem munkatársai tartottak színvonalas, jól illusztrált előadásokat, döntően a világháború első 2 évéhez kapcsolódó tematikával (az előadások címeit lásd a mellékelt meghívóban).

Az utolsó előadást az Eszéki Állami Levéltár munkatársai tartották. (A konferencia levezető elnöke Dr. Kaposi Zoltán (PTE KTK), illetve dr. Radó Bálint (MNL BaML) voltak.

A nagy érdeklődés közepette zajló konferencia hozzászólásokkal ért véget, igazolva a témaválasztás aktualitását.

A sikeres konferencia megvalósulásáért ezúton is köszönetet mondunk az Közgyűjteményi Kollégiumának.

A konferencia meghívója itt megtekinthető.

A konferencián készült fotók pedig a fényképgalériában találhatóak.

 


NKA pályázati azonosítószám: 3542/00263

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma: Az MNL Baranya Megyei Levéltára Király utcai részlegének kutatótermi fejlesztése
Igényelt támogatási összeg: 195 000 Ft
Megítélt támogatási összeg: 195 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 3542 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2014-07-01 - 2014-12-31
A pályázat státusza: TÁMOGATOTT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2015-03-18
Szakmai beszámoló benyújtva: 2015-03-17

 Szakmai beszámoló

az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt „Levéltári közönségszolgálati terek – kutatóterem, kiállítótér, előadótermek – látogatóbarát fejlesztése” c. pályázat keretében történt világítástechnikai eszközök beszerzéséről.

 

A pályázat az MNL Baranya Megyei Levéltára Király utcai részlege kutatótermének elavult világítástechnikai eszközeinek korszerűsítését, illetve a helyi internetes szolgáltatás színvonalának emelését célozta.

A korábbi mennyezeti armatúrák a kutatási igényeknek megfelelő fényviszonyokat nem, illetve csak részben biztosították. A kutatásra használt asztalokon elhelyezett ún. asztali lámpák ugyancsak cserére szorultak.

Fentieken túl az energia takarékosság szempontját is szem előtt tartva az NKA pályázati támogatás révén 4 db duplaparabola tükrös mennyezeti armatúrát (8 db fénycsővel), illetve 15 db – a fenti szempontoknak maradéktalanul megfelelő – asztali lámpát (1 x 60W, E27) szereztünk be.

A Király utcai kutatóterem vezeték nélküli internetkapcsolatának bővítését, a szolgáltatás színvonalának emelését tette lehetővé két hálózati eszköz (1 db wifi acces point, továbbá 1 db 16 portos switch) beszerzése, illetve rendszerbe állítása.

Az Közgyűjteményi Kollégiumának a támogatásáért e helyütt is köszönetet mondunk.

 


NKA pályázati azonosítószám: 3562/00023

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma: Az MNL BaML savmentes irattároló dobozok vásárlására
Igényelt támogatási összeg: 1 008 888 Ft
Megítélt támogatási összeg: 750 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 3562 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2014-06-01 - 2015-03-20
A pályázat státusza: TÁMOGATOTT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2015-05-19
Szakmai beszámoló benyújtva: 2015-03-16

Szakmai beszámoló

Az MNL Baranya Megyei Levéltára az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 2014. 05. 09. ülésén (p.a.: 3562/23) 750.000,-Ft támogatást nyert el, savmentes irattároló dobozok vásárlására vonatkozóan.

 

A dobozok megrendelésére közbeszerzési eljárás keretében került sor.

A megrendelést elnyert Wanapack Papírfeldolgozó Kft. – az „árkereten” belüli dobozméret, illetve dobozszám egyeztetését követően – 2015. január 8-án az 1000 db A/4-es, illetve a 315 db A/3-as semleges kémhatású levéltári dobozt hiánytalanul leszállította. A dobozokat levéltárunk Rét utcai részlegének raktárában helyeztük el.

Az NKA támogatása révén megvalósult doboz-beszerzéssel a levéltári rendezés, illetve dobozolás akadálya elhárult. Mint pályázatunkban is jeleztük a savmentes levéltári dobozok levéltárunk egyik legveszélyeztetettebb irategyüttese a Baranya Megyei Földhivatal iratai (1947-1950), illetve az egyik legkutatottabb fond, Baranya Vármegye – községi iratok (1890-1895) átdobozolásához szükségesek. A savmentes dobozokkal fenti iratok szakszerű tárolása válik lehetővé.

Az Közgyűjteményi Kollégiumának a támogatásáért e helyütt is köszönetet mondunk.

 


NKA pályázati azonosítószám: 3588/00371

Pályázati téma: Az MNL BaML Baranyai Történelmi Közlemények 6. kötetének megjelentetésére
Igényelt támogatási összeg: 984 900 Ft
Megítélt támogatási összeg: 900 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 3588 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2014-06-01 - 2014-12-31
A pályázat státusza: TÁMOGATOTT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2015-03-02
Szakmai beszámoló benyújtva: 2015-03-12

Szakmai beszámoló

A „Rangos famíliák – jeles személyek a 18-20. századi Dél-Dunántúlon” Baranyai Történelmi Közlemények 6. – Pécs, 2014. c. kötet megjelentetéséről

 

A Baranya Megyei Levéltár tudományszervező munkájának és kiadványozási gyakorlatának köszönhetően évkönyve megindítása (1968) óta, kiváltképpen az 1980-as évek közepétől sokat tett a kiváltságos társadalmi rétegek kutatásának előremozdításáért. A Baranyai Történelmi Közlemények (a levéltár 2006-ban indított új periodikája) már a sorozat első kötetét is e témának szentelte (Batthyány Kázmér gróf emlékezete).

Az intézmény (immáron MNL Baranya Megyei Levéltára) 2012., illetve 2013. évi levéltárnapi konferenciája pedig kifejezetten a fenti tematikát állította a középpontba (2012: Baranyai-Pécsi rangos famíliák az évszázadok sodrában. 2013: Jeles személyek és famíliák a 18-20. századi Dél-Dunántúlon – címmel). A két konferencia előadásainak tanulmánnyá fejlesztett verziói jelennek meg kötetünkben.

A szerzők, Dél-Dunántúl történetének avatott ismerői, témájuk jeles kutatói. Soraikban egyetemi oktatók, muzeológusok és főként a „derékhadat” alkotó levéltárosok találhatóak. Ez már önmagában is garanciát jelent a levéltári források gazdag tárházának kiaknázására és hasznosítására. Különösen örvendetes, hogy a tapasztalt kutatók mellett az új történész nemzedék is képviselteti magát.

A nemesi családok történetének „újraértelmezésén” túl a kiemelkedő pécsi egyetemi oktatók (Halasi-Nagy József, Birkás Géza) pályaíveinek bemutatása csakúgy az újszerűség erejével hat, mint egy pécsi polgárcsalád (Rosinger) több évszázadon átívelő múltja, vagy a marcali építészdinasztia (Csomós) sorsának közel 100 éven át nyúló okmányozása. Igazi kultúrtörténeti csemege Pécs első akadémikusa (Mátyás Flórián) tudományos tevékenységének és könyvtárának adatgazdag bemutatása, illetve az újdonság erejével hathat a Kádár-korszak Tolna-Baranyai párttitkára (Rapai Gyula) memoárjának „vallatása”, karriertörténetének elemzése.

Ezúton is köszönetet mondunk a támogatásáért.

 


NKA pályázati azonosítószám: 204108/1364

Pályázó neve: Magyar Nemzeti Levéltár
Pályázati téma: A szőlőművelés évszázadai a Villány-siklósi és a Pécsi borvidéken című konferencia megrendezésére
Igényelt támogatási összeg: 453 000 Ft
Megítélt támogatási összeg: 350 000 Ft
Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA
Altéma: 204108 Szakterület: LEVÉLTÁR
Program kezdete-vége: 2017-04-26 - 2017-04-26
A pályázat státusza: TÁMOGATOTT
Pénzügyi elszámolás benyújtva: 2017-06-15
Szakmai beszámoló benyújtva: 2017-06-15

Szakmai beszámoló

a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára „A szőlőművelés évszázadai a Villány-siklósi és a Pécsi borvidéken” című konferenciájáról

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 2017. április 26-án tartotta „A szőlőművelés évszázadai a Villány-siklósi és a Pécsi borvidéken” című szőlészeti-borászati konferenciáját a Hotel Palatinus City Center Nádor II. konferenciatermében.

Kult László megyei levéltár-igazgató köszöntőjét követően a konferenciát Dr. Őri László, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere, egyben a rendezvény fővédnöke nyitotta meg. A levezető elnöki tisztet Dr. Fekete Csaba, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Mikrobiológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense látta el.

A rendezvény két részre tagolódott. Ahogy a mellékelt meghívó is tükrözi, a délelőtt folyamán öt előadást, délután további öt előadást és egy könyvbemutatót hallgathattak meg az érdeklődők.

Célunk az volt, hogy a pécsi és baranyai szőlészetről-borászatról minél gazdagabb tematikával ne csak a szűk körben vett történész szakma, hanem a laikusok számára is átfogó képet adhassunk. A konferencián több tudományterületet felvonultatva, a levéltárosokon kívül közgazdász és agrártudományi egyetemi tanár, történész, etnográfus, borász, bortörténész-borszakíró is az előadók között szerepelt. A rendezvény elérte célját, mert a történészeken, a közgyűjteményi dolgozókon, szőlészeti-borászati szakembereken kívül diákok és a laikus nagyközönség is képviseltette magát. A konferencia minden egyes előadását követően hozzászólások és élénk viták tették szakmaivá, mégis színessé a programot.

A konferenciához levéltári forrásokat is bemutató, az MNL Baranya Megyei Levéltárának Rét utcai részlegében 2017. április 25-én megnyílt időszaki kiállítás kapcsolódik, amely – a napjainkban reneszánszát élő, minőségi borfogyasztáshoz kapcsolódóan – színes történeti hátteret biztosít az érdeklődőknek. Az időszaki kiállítást, mely 2017. június 22-ig tart nyitva, eddig 96 fő tekintette meg.

A sikeres konferencia megvalósulásáért ezúton is köszönetet mondunk a Közgyűjteményi Kollégiumának.

A konferencián készült fotók megtekinthetők itt:

http://mnl.gov.hu/mnl/baml/galeria/a_szolomuveles_evszazadai_a_villany_siklosi_es_a_pecsi_borvideken_c_konferencia_0