Szétszedhető virágcserép

Szerző: Galasi Zsuzsanna
2012.10.05.
Kellner Tivadar találmánya 1919-ből, a szétszedhető virágcserép a mai konténeres ültetés elődje. A Földművelésügyi Minisztérium szakvéleménye szerint azonban alkalmatlan a gyártásra, mert nem porózus, nem légáteresztő, a hagyományos cserép olcsóbb és egyszerűbb a kezelése is.

1919-ben annyi minden történt Magyarországon, mint ami máskor évszázadok alatt történik meg. Volt forradalom és ellenforradalom. Az országban háború tombolt. Egyrészt polgárháború, másrészt küzdelem folyt a külső megszálló hatalmak ellen. Dúlt a vörös, majd a fehérterror. Működött körülbelül 10 kormány a baltól a jobboldal minden árnyalatában; és minden kormány intézte a történelem szempontjából lényegtelen, hétköznapi ügyeit is.

A szétszedhető és összerakható, sőt szabályozható virágcserép találmányáról a feltaláló 1919. december 3-án írja meg levelét a földművelésügyi miniszterhez. Éppen a Huszár-kormány működik. A részben az antant nyomására létrejött koalíciós kormány, november 24-től nem egészen 4 hónapig kormányzott.

 
 
 
 
 
A kérelemmel együtt benyújtott mintapéldány


"Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Kegyelmes Uram!

Alulírott azon alázatos kéréssel fordulok Nagyméltóságodhoz, találmányomról kegyesen véleményt adni méltóztassék.
Találmányom tárgya lemezekből készülő szétszedhető virágcserép, melynek segélyével könnyen átültethetünk egyes növényt vagy virágot anélkül, hogy a cserépben, virágban, vagy annak gyökereiben kárt tennénk és a fejlődését hátráltatnánk vagy teljesen megakadályoznánk.
Mellékelt rajzon egy ilyen virágcserép van feltüntetve, amely az 1/ ábrán a cserepet összerakott állapotban, a 2/ ábrán pedig a cserép kifejtett oldal lemezét tünteti fel.

 

Tegyük fel, hogy a virágot át akarom ültetni tavasszal, még pedig a cserépből a kertbe, vagy máshelyre, akkor /d/ gombokat ki kapcsolom /e/ lyukakból, azáltal /a/ oldallemezt szétnyithatom a /2/ ábra szerint, /b/ feneket pedig ki emelhetem s így a növényt a földdel együtt kiveszem a cserépből és átültetem tetszés szerinti helyre.
Az 1/ ábrán feltüntetett cserepet kisebb átmérőre is összetolhatom még pedig úgy, hogy /d/ gombokat /f/ lyukakba kapcsolom, /b/ feneket pedig /c/ magasságba tolom.
Kérésem megismétlése mellett, vagyok méltóságodnak
alázatos szolgája:
Kellner Tivadar
Budapest. 1919 deczember 3-án."

 

 

 

Az ügy előadói íve
Polgári Kori Kormányhatósági Levéltárak – Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumi Levéltár – Földművelésügyi Minisztérium – Általános iratok (K 184) – 1919-50-33925


 Az előadóívet, melyre az ügyintézés állomásait vezetik rá, valószínűleg a Berinkey kormány nyomtatta. Felül eredetileg „Magyar Népgazdasági Ministérium” volt írva. Népgazdasági miniszter ebben a kormányban működött, alig több mint egy hónapig (február 8-tól). Március 21-én kikiáltják a Tanácsköztársaságot.

Az előadóívet megfordították, rányomtatták a Magyar Földművelésügyi Népbiztosság nevét, de még nem használták fel. Ismét történelmi fordulat következett be, a kormányban újra létezett a földművelési miniszteri tárca. Az ügyintéző áthúzta a Népgazdasági Minisztérium, és fölé írta az új kormányszerv nevét.

Elgondolkozhatunk rajta, hogy vajon ilyen történelmi időkben, miért kerül rá éppen a szétszedhető virágcserép aktájára, a „soron kívül” jelzés?
„Miután folyamodó a czímét nem közölte, a szakvélemény vele közvetlenül közölhető nem volt. A kérvényt s annak mellékleteit a Közélelmezési Miniszter Úr Őexcellentiája juttatta hozzánk…”

 

A szakvélemény

 

A fotókat a szerző készítette

Utolsó frissítés:

2015.08.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges